vyhľadaj
Brunovský Albín

Brunovský Albín


Maliar, knižný a úžitkový grafik, ilustrátor a scénograf

Narodil sa v roku 1935 v Zohore a zomrel v roku 1997 v Bratislave.

V rokoch 1951-1956 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1956-1961 na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u Prof. V. Hložníka.
Bol menovaný za vedúceho Oddelenia knižnej tvorby na VŠVU v Bratislave a v roku 1981 aj za profesora na VŠVU.
Profesne sa zameral predovšetkým na knižnú ilustráciu a grafiku obsahovo založenú na abstrakcii a nadrealite.
Kým v 60. rokoch jeho práce by mohli naznačovať orientáciu na detail, i keď zatiaľ nie celkom konkrétny, v tom období koketoval viac s abstrakciou, 80. a 90. roky sú založené na bohatej kompozícii, ktorá pramení z konkrétnych detailov, prepracovaných a neraz až výrazovo deformovaných, ale veľmi zaujímavých a sugestívnych ľudských i neľudských figúr.
Vystavoval samostatne a aj na kolektívnych výstavách v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Francúzsku, USA, Belgicku a pod.
Via Eva (spoluautor Vladimír Gažovič)

Via Eva (spoluautor Vladimír Gažovič)

Maľba
Farebná litografia,
35 cm x 45 cm
náklad 80 ks
1977

1 900,- Eur
Pýcha a pád ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Pýcha a pád ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1990


Veľký hluk ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Veľký hluk ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1989


Fortunin hrad (z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Fortunin hrad (z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1989


Masky ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Masky ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1989


Vojna ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Vojna ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1990


Plavba k ráju srdca ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Plavba k ráju srdca ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1990


Divadlo sveta ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Divadlo sveta ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1990


Keltské rohy

Keltské rohy

Grafika
Lept, mezzotinta, 48/100
29,5 cm x 20,5 cm
1992


Pohanské rohy

Pohanské rohy

Grafika
Lept, mezzotinta, 77/100
29,5 cm x 20,5 cm
1992

Pohanské rohy

Pohanské rohy

Grafika
Lept, mezzotinta, 85/100
29,5 cm x 20,5 cm
1992


Tornádo ženského mena

Tornádo ženského mena

Grafika
Farebná litografia, 39/100
42 cm x 31 cm
1991


Dáma v klobúku I. Vdova

Dáma v klobúku I. Vdova

Grafika
Lept, mezzotinta, suchá ihla, 10/65
39,3 cm x 29,7 cm
1987


Dáma v klobúku II. Zrkadlo

Dáma v klobúku II. Zrkadlo

Grafika
Lept, mezzotinta, suchá ihla, 12/65
39,3 cm x 29,7 cm
1987


Dáma v klubúku V.  Predstavenie

Dáma v klubúku V. Predstavenie

Grafika
Lept, mezzotinta, suchá ihla, 15/65
39,3 cm x 29,7 cm
1987


Masky

Masky

Grafika
Lept, mezzotinta, 35/65
39,5 cm x 29,5 cm
1989Hefaistos a Afrodita

Hefaistos a Afrodita

Grafika
Farebný lept, mezzotinta, suchá ihla,
12,6x10,2 cm
1992