vyhľadaj
Plavba k ráju srdca ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Plavba k ráju srdca ( z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Grafika
Brunovský Albín
Lept, mezzotinta, 41/100
39,5 cm x 29,5 cm
1990


Litografia je zaredná do súboru 7 grafických listov s názvom Labyrint světa a ráj srdce.

Predajné len ako súbor diel