vyhľadaj
meno


Sme radi, že ste navštívili našu internetovú galériu. Našou prioritou je vydavateľská a publikačná činnosť a prevádzka internetovej galérie, ktorá je spojená s poskytovaním galerijných a vydavateľských služieb ako pre výtvarníkov, umelcov a zberateľov, tak aj pre ďalších zákazníkov a záujemcov.

Naša nová internetová geléria je výsledkom niekoľkoročnej spontánnej zberateľskej činnosti a je prístupná každému novému záujemcovi o umenie.
Cieľom vydavateľstva Pallas je ponúknuť čo najucelenejší obraz o slovenskom modernom výtvarnom umení, jeho smerovaní a vývoji a vytvoriť internetovú výstavnú sieň, kde si v ľubovoľnom čase môžete prezrieť pôvodnú tvorbu vybraných autorov a umelcov.
Usilujeme sa poskytnúť priestor pre tvorivú komunikáciu medzi jednotlivými umelcami, zberateľmi a záujemcami o umelecké diela otvorením koncepčne pripravenej a graficky prepracovanej on-line galérie, ktorá by zastrešovala ako pôvodnú tvorbu slovenského výtvarného umenia tak aj tvorbu svetového výtvarného umenia.

meno
V koncepcii svetového umenia vám na našich stránkach s potešením predstavujeme rozsiahlu zbierku originálneho afrického kmeňového umenia ( sochy, ceremoniálne masky a fetiše používané pri iniciáciách, úžitkové umenie, šperky a ďalšie), ktorá sa stala stredobodom záujmu mnohých zberateľov afrického umenia. Africké umenie už niekoľko desaťročí oslovuje moderné výtvarné umenie Európy a jeho inšpiratívne stopy a charakteristické prvky môžeme nájsť v dielach nejedného európskeho výtvarníka.
V ďalšom, ale v neposlednom rade na našich stránkach prezentujeme aj rozsiahle monografie vydané vydavateľstvom Pallas, pre ktoré je charakteristické odborne spracovaný text, dokumentárny charakter a moderná plnofarebná grafická úprava za čo boli tieto publikácie ocenené titulom ako Najkrajšie knihy Slovenska.
Ako vydavateľstvo sa zaoberáme aj tradičnou vydavateľskou a publikačnou činnosťou - vydávanie kníh, katalógov, informačných materiálov, pohľadníc a pod.
Našu internetovú galériu budeme postupne rozširovať o ďalšiu ponuku služieb zohľadňujúc a odvolávajúc sa na požiadavky a želania záujemcov, preto v každom prípade radi privítame vaše pripomienky a nápady.
Ak nás kontaktujete naším vopred pripraveným kontaktným formulárom, e-mailom alebo telefonicky, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pri predaji diel si účtujeme províziu, ktorá je vo výške 20% z predajnej ceny diela, ak je predajná cena diela menej ako 2000€. Ak je predajná cena diela vyššia ako 2000€ provízia je vo výške 15%. Prípadne províziu riešime individuálne.