vyhľadajmenoMaska s dlhlým čepeľovitým nástavcom - koniec 19. storočia - až z 30. rokov 20 storočia - kmeň Bobo/Nunuma, drevo, polychrom, rastlinné trsy


Maska Motýľa z kmeňa Bobov alebo z kmeňa Nunuma - ide zrejme o masku " s výsadou" vojnovej koristi.Dielo bolo publikované:

CH.D.Roy, Art of the Upper Volta Rivers, Paris 1987a

The spread of Mask Styles in the Black Volta Basin, African Arts XX, 4, 1987b, 40-46, 89-90

A. Schweeger - Hefel, Maske und Mythen, Vien 1980