vyhľadaj
Dáma v klobúku I. Vdova

Dáma v klobúku I. Vdova

Grafika
Brunovský Albín
Lept, mezzotinta, suchá ihla, 10/65
39,3 cm x 29,7 cm
1987