vyhľadaj
Krivoš Rudolf
Krivoš Rudolf Krivoš Rudolf
Krivoš Rudolf

Krivoš Rudolf

Antikvariát

Text: Klára Kubíková
Fotografie: Anton Fiala, Anna Mičúchová, Igor Imro
Grafická úprava: Igor Imro
Preklad: Ute Kurdelová, Katarína
Skačániová, Martin Richard Ward
Tlač: Slovenská Grafia, a.s. Bratislava 1998
Vydalo: Vydavateľstvo Slovenský Tatran, s.r.o., 1998


Rozmery publikácie: 26 cm x 30 cm
Jazyková verzia: Slovenský jazyk

Stav publikácie:
Monografia je vo výbornom stave, nepoškodená