vyhľadaj
 Mikuláš Galanda
 Mikuláš Galanda  Mikuláš Galanda
 Mikuláš Galanda  Mikuláš Galanda
 Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda

PALLAS

MIMORIADNA PONUKA

Limitovaná verzia - 49 kusov monografie Mikuláš Galanda ručne viazanej v koži s hlbkotlačou z dielne Umeleckého kníhviazačstva Evy Matlovičovej.

Cena publikácie 270 EurVydavateľstvo Pallas
autor: Zita Kostrová
výtvarný koncept: Dezider Tóth
polygrafia: Pavel Meluš
preklad: Beata Havelská
predtlačová príprava: Agentúra O.K.O.
tlač: Tlačiarne BB
väzba: Umelecké kníhviazačstvo Eva Matlovičová,
Bratislava
ISBN 80-968385-2-3
rozmery publikácie: 31 cm x 25 cm
počet strán: 450 a vyše 1238 zverejnených a reprodukovaných diel s registrom
ručne vlepované reprinty Súkromných listov vydávaných Mikulášom Galandom a Ľudovítom Fullom v 30-tych rokoch 20. storočia
text: slovensko-anglická paralelná mutácia


Titul Najkrajšia kniha Slovenska


Monografia Mikuláš Galanda je reprezentatívnou monografiou venovanou jednému z najvýznamnejších výtvarníkov slovenského moderného umenia.
Táto rozsiahla, takmer 450 stranová a plnofarebná publikácia je doteraz najsúbornejším a najucelenejším knižným vydaním aj keď krátkeho, ale celoživotného diela akademického maliara Mikuláša Galandu. Kniha obsahuje 1238 maliarových diel - obrazov, kresieb, grafík, knižných návrhov a ilustrácií, ex librisov a ďalších, ktoré sa nachádzajú v slovenských galériách a múzeách, ako aj v súkromných zbierkach a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vydavateľstvo Pallas vyvinulo veľké úsilie, aby získalo možnosť uverejniť mnoho z jeho doteraz nepublikovaných diel, ktoré sa nachádzajú v súkromných zbierkach. Kniha je vydaná v slovensko-anglickej paralelnej mutácii.

Titul Najkrajšia kniha Slovenska jej udelilo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenský polygrafický zväz, Slovenská národná knižnica a Bibiana v kolekcii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a to hneď v 3 kategóriach:
- za vynikajúcu grafickú úpravu
- za mimoriadne polygrafické spracovanie
- za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Pre vydavateľstvá ponúkame možnosť bártru.