vyhľadaj
 Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda

PALLAS
Vydavateľstvo Pallas
autor: Zita Kostrová
výtvarný koncept: Dezider Tóth
polygrafia: Pavel Meluš
preklad: Beata Havelská
predtlačová príprava: Agentúra O.K.O.
tlač: Tlačiarne BB
ISBN 80-968385-2-3
rozmery publikácie: 31 cm x 25 cm
počet strán: 450 a vyše 1238 zverejnených a reprodukovaných diel s registrom
ručne vlepované reprinty Súkromných listov vydávaných Galandom a Fullom v 30-tych rokoch 20. storočia
väzba: šitá a lepená + francúzsky papierový prebal
text: slovensko-anglická paralelná mutácia

Stav knihy: Nová


Titul Najkrajšia kniha Slovenska


Cena publikácie 79,- Eur


Monografia Mikuláš Galanda je reprezentatívnou monografiou venovanou jednému z najvýznamnejších výtvarníkov slovenského moderného umenia.
Táto rozsiahla, takmer 450 stranová a plnofarebná publikácia je doteraz najsúbornejším a najucelenejším knižným vydaním aj keď krátkeho, ale celoživotného diela akademického maliara Mikuláša Galandu. Kniha obsahuje 1238 maliarových diel - obrazov, kresieb, grafík, knižných návrhov a ilustrácií, ex librisov a ďalších, ktoré sa nachádzajú v slovenských galériách a múzeách, ako aj v súkromných zbierkach a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vydavateľstvo Pallas vyvinulo veľké úsilie, aby získalo možnosť uverejniť mnoho z jeho doteraz nepublikovaných diel, ktoré sa nachádzajú v súkromných zbierkach. Kniha je vydaná v slovensko-anglickej paralelnej mutácii.


Titul Najkrajšia kniha Slovenska jej udelilo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenský polygrafický zväz, Slovenská národná knižnica a Bibiana v kolekcii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a to hneď v 3 kategóriach:
- za vynikajúcu grafickú úpravu
- za mimoriadne polygrafické spracovanie
- za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy


Pre vydavateľstvá ponúkame možnosť bártru.