vyhľadaj
Monografia Piešťany
Monografia Piešťany
Monografia Piešťany

Monografia Piešťany

PALLAS


autor: Laura Šimová a Vladimír Krupa
grafická úprava: Laura Šimová a Peter Masár
fotografie: Dušan Knap, kolektív autorov
predtlačová príprava: Ufón, Garamont
tlač: Slovenská Grafia, Bratislava
rok vydania: 2003
3 jazykové verzie: slovenská, anglická, nemecká


Monografia Piešťany je fotograficko-dokumentárnou publikáciou o meste Piešťany. So svojimi fotografiami a obsahom podáva ucelený obraz o tomto slovenskom kúpeľnom meste a jeho histórii, začiatkoch a rozvoji kúpeľníctva, bohatej mestskej architektúre a súčasnosti. Pre knihu je príznačné kvalitné a moderné grafické a tlačové spracovanie, ktoré sa opiera o takmer 260 strán textu a 300 plnofarebných moderných a čiernobielych historických fotografií a pohľadníc zapožičaných zo zbierok Balneologického múzea a súkromných zbierok.

Titul Najkrajšia kniha Slovenska

Cena knihy:
slovenská verzia: 25 Eur bez DPH
nemecká verzia: 30 Eur bez DPH
anglická verzia: vypredanáTitul Najkrajšia kniha Slovenska udelilo monografii Piešťany Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Zväz polygrafie na Slovensku, Slovenská národná knižnica a Bibiana v kolekcii Vedecká a odborná literatúra:
- za vynikajúce grafické spracovanie