vyhľadaj
Strom

Strom

Kresba
Bazovský Miloš Alexander
Uhoľ, papier
20 cm x 29 cm

1 300 Eur