vyhľadaj
Bazovský Miloš Alexander

Bazovský Miloš Alexander


Maliar a grafik

Narodil sa v roku 1899 v Turanoch nad Váhom.
Zomrel v roku 1968 v Trenčíne.

V roku 1918 absolvoval ročné štúdium na AVU v Budapešti a následne v rokoch 1919-1924 študoval na AVU v Prahe. Spoločne s Palugyayom podnikol aj študijné cesty do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska.
Motívy a námety pre svoju tvorbu hľadal výsostne v slovenskom ľudovom prostredí a v životnom štýle jednoduchého človeka žijúceho na Kysuciach. Od tejto tématiky v podstate upustil možno len jediný raz vo svojich dielach Opustená ulička (1941) a Tichá ulička (1941).
Jeho nezameniteľný maliarsky rukopis je charakteristický ostrými, nesymetrickými a výraznými kontúrami založenými na kresbe, ktoré zvyšujú dynamiku a dramatičnosť vizuálnej výpovede.
Tak príznačnú dramatičnosť u Bazovského však podporuje aj široká škála spriaznených zemitých farieb (označovaná ako svietivý kolorizmus) kde-tam narúšaná kontrastom nespriaznených - studených farieb , ktoré sú nanášané na plochu pastóznou technikou.
Bazovský sa plánovane pridržiaval pevnej a logickej kompozície a udržiaval kontinuitu figurálneho motívu v popredí a doplňujúceho horizontu v pozadí. Jeho umeleckú zrelosť potvrdzuje aj schopnosť prirodzenej improvizácie, ktorej dôkazom sú predovšetkým jeho premaľby vlastných diel.
Bazovský upustil od romantizujúceho stvárnenia slovenského foklóru a túto výsostne národnú tématiku vyjadril novými výrazovými prostriedkami. Táto skutočnosť ho výrazne posúva do inej pozície ako jeho generačných druhov Alexyho a Palugyaya.
Zátišie s citrónmi

Zátišie s citrónmi

Maľba
Olej na kartóne
Pôvodný rám
16,5 cm x 25,5 cm
Značené vľavo dole M.A.B.
1946-48

Cena na vyžiadanie

Stretnutie

Stretnutie

Maľba
Olej, lepenka
36 cm x 29,5 cm
Značené vľavo dole M.A.B.

Cana na vyžiadanie
Snopy

Snopy

Maľba
Olej na kartóne
Nerámované
20 cm x 39,5 cm
Značené vľavo dole M.A.B.

Cena na vyžiadanie
Zázrivá

Zázrivá

Kresba
Uhoľ, papier
33 cm x 25,5 cm
1932

2 800 Eur
Práčka

Práčka

Kresba
Sépia, papier
30 cm x 44 cm

1 990 Eur
Sediaci muž

Sediaci muž

Kresba
Uhoľ, papier
29 cm x 45 cm

1 580 Eur
Sediaca

Sediaca

Kresba
Sépia, papier
43,5 cm x 29,5 cm

1 350 Eur
Misa s jablkami

Misa s jablkami

Kresba
Sépia, papier
43,5 cm x 29 cm

1 550 Eur
Kvety vo váze

Kvety vo váze

Kresba
Uhoľ, papier
31 cm x 25 cm

1 500 Eur
Smutná vŕba nad riečkou

Smutná vŕba nad riečkou

Kresba
Sépia, papier
33 cm x 45 cm

1 450 Eur
Senník

Senník

Kresba
Sépia, papier
34 cm x 21 cm

1 400 Eur
Strom

Strom

Kresba
Uhoľ, papier
20 cm x 29 cm

1 300 Eur
Záprah

Záprah

Kresba
Sépia, papier
21 cm x 29 cm

1 100 Eur
Smutné vŕby

Smutné vŕby

Kresba
Farebná ceruza, papier
24,5 cm x 33 cm

990 Eur
Muž s vozom

Muž s vozom

Kresba
Sépia, papier
14,5 cm x 24 cm

1 200 Eur
Postavy

Postavy

Kresba
Sépia, papier
21 cm x 34 cm

1 000 Eur
Žena pred chalupami

Žena pred chalupami

Kresba
Sépia, papier
13 cm x 21 cm

990 Eur
Chalúpky

Chalúpky

Kresba
Sépia, papier
11,3 cm x 18,8 cm

990 Eur
Pastier koní

Pastier koní

Kresba
Sépia, papier
19 cm x 14 cm

830 Eur
Krajinka

Krajinka

Kresba
Farebná ceruza, papier
43 cm x 10 cm

665 Eur