vyhľadaj
Na ulici (Harmonikárova rodina)

Na ulici (Harmonikárova rodina)

Kresba
Galanda Mikuláš
Farebná ceruza, papier
16,5 cm x 11 cm
1932

4 940 €