vyhľadaj
Galanda Mikuláš

Galanda Mikuláš


Maliar, grafik a ilustrátor.

Narodil sa v roku 1895 v Malej Vieske pri Turčianských Tepliciach.
Zomrel v roku 1938 v Bratislave.

Študoval na Štátnom maďarskom gymnáziu v Lučenci (1905). Počas týchto štúdii ochorel na hnisavú angínu a v dôsledku sepsy mu museli amputovať časť nohy (1911). V rokoch 1915 - 1919 študoval na AVU v Budapešti, štúdia však neukončil. V roku 1922 začal študovať na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe a už o rok neskôr prestúpil na pražskú AVU.
Spolupracoval pri tvorbe a vydávaní časopisov Mladé Slovensko a DAV, ktoré islustroval a navrhoval im obálky pod pseudonymom la Ganda.
V Prahe a v Bratislave sa stretával s mnohými mladými básnikmi, ktorým ilustroval básnické zbierky napríklad Prostonárodné slovenské povesti Pavlovi Dobšinskému, Ladislavovi Novomeskému Nedeľu.
Mikuláš Galanda spolu s Ľudovítom Fullom a Ester Šimerovou-Martinčekovou patria k vrcholným tvorcom moderného medzivojnového slovenského výtvarného umenia.
Galanda prebojoval slovenskému výtvarnému umeniu odlišné formálne princípy tvorby, nehľadal oporu v minulosti a nepodliehal kritike a tendenčnosti. Utvoril si tvralú názorovú bázu založenú na vzbure proti konvenciám, na čistote a presnosti línie, hutnosti tvaru, vyspelej a uváženej kompozičnej rovnováhe, ktoré sa prajvili ako v jeho kresbách a ilustráciách , tak aj ,a to predovšetkým, na plochách kde pracuje s farbou.
Až na výnimky je jeho tvorba takmer čisto figurálna, do ktorej vniesol podrobnú a hlbavú štúdiu mestského, ale aj dedinského človeka. Kultivovaný výraz jeho kresby , záznam alebo náznak jemného pohybu , prienik do myšlienkového procesu, distingvovaná a citlivá práca s farbou pomáhajú docieliť melancholickosť a lyrickosť v Galandovej výtvarnej výpovedi.
Vystavoval v Prahe, Bratislave, New Yorku, Moskve, Leningrade a na Svetovej výstave v Paríži v roku 1937 získal striebornú medailu za knižnú grafiku a ilustrácie.

Romeo

Romeo

Maľba
Pero, tuš, akvarel, papier
23 cm x 18 cm
1929

9 950 €
Na ulici (Harmonikárova rodina)

Na ulici (Harmonikárova rodina)

Kresba
Farebná ceruza, papier
16,5 cm x 11 cm
1932

4 940 €
Kúpeľ

Kúpeľ

Kresba
Ceruza, papier
18 cm x 14 cm

4 650 €
Akt ženy zo zadu

Akt ženy zo zadu

Kresba
Uhoľ, papier
53 cm x 39 cm

3 900 €
Žena s kohútom

Žena s kohútom

Kresba
Ceruza, papier
18 cm x 16 cm
1938

3 900 €
Žena s kvetom

Žena s kvetom

Kresba
Ceruza, papier
18 cm x 15 cm

3 900 €
Autoportrét

Autoportrét

Kresba
Pero, drievko, tuš, papier
26,5 cm x 18 cm
1930-1932

1 990 €
Spomínanie

Spomínanie

Kresba
Papier, ceruza
19,5 cm x 17,3 cm
1938

2 550 €
Obojstranná kresba I z náčrtníka

Obojstranná kresba I z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
15,5 cm x 22 cm

2 350 €
Unavený pútnik

Unavený pútnik

Kresba
Papier, ceruza
13,4 cm 16,3 cm
1936

2 350 €
Kresbičky

Kresbičky

Kresba
Papier, ceruza
16 cm x 11 cm,
11 cm x 9,8 cm
8,5 cm x 12 cm

2150 €
Továreň

Továreň

Kresba
Ceruza, papier
14 cm x 9,5 cm

1 330 €
Hlava

Hlava

Kresba
Ceruza, papier
6,9 cm x 5,3 cm
1929-1930

1 330 €
Návrh Ex-libris

Návrh Ex-libris

Kresba
Ceruza, papier
14,8 cm x 10 cm

1 990 €
Kresby IV z náčrtníka

Kresby IV z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
11,5 cm x 17 cm

1 330 €
Zbojníci

Zbojníci

Kresba
Ceruza, papier
11,5 cm x 21,4 cm

1 170 €
Kresba III z náčrtníka

Kresba III z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
19,5 cm x 17 cm


Torzo ženského tela

Torzo ženského tela

Kresba
Ceruza, papier
10 cm x 14,8 cm
1930

1 490 €
Smútok

Smútok

Kresba
Papier, ceruza
19,5 cm x 17 cm


Žena s kvetom vo vlasoch

Žena s kvetom vo vlasoch

Kresba
Papier, ceruza
19,5 cm x 17 cm


Žena s náhrdelníkom

Žena s náhrdelníkom

Kresba
Ceruza, papier
19,5 cm x 17 cm


Kresba  V z náčrtníka

Kresba V z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
14 cm x 9,5 cm

850 €
Domov

Domov

Kresba
Papier, ceruza
14,5 cm x 9,5 cm

850€
Rodina

Rodina

Grafika
Lept, akvatinta, papier
20,3 cm x 14,8 cm
1924

1490 €
Kresba I z náčrtníka

Kresba I z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
19,5 cm x 17 cm


Malý šaško

Malý šaško

Kresba
Ceruza, papier
7,5 cm x 6,5 cm

490 €
Súbor  4 ex-librisov

Súbor 4 ex-librisov

Drevorez, papier
Ex libris Josef Kučera 10,2 cm x 7,3 cm
1930
Ex libris Ilia Ráth 8,5 cm x 3,7 cm
1930

630 €


Pohľad z okna

Pohľad z okna

Grafika
Litografia
19 cm x 15,5 cm

990 €
Pijan

Pijan

Grafika
Litografia
25 cm x 17,5 cm
1934

1100 €
Ilustrácia ku knihe  K. H. Mácha: Máj

Ilustrácia ku knihe K. H. Mácha: Máj

Grafika
Lept, papier
14 cm x 9,5 cm
1935

990 €
Dve kresbičky - PF

Dve kresbičky - PF

Kresba
Ceruza, papier
8,8 cm x 12 cm

490 €/kus
Malé kresbičky

Malé kresbičky

Kresba
Ceruza, papier
6,5 cm x 4,8 cm

490 €
Žena so zvončekmi

Žena so zvončekmi

Grafika
Litografia
11,5 cm x 8 cm
1926

250 €
Ružový akt

Ružový akt

Maľba
Tempera, papier
28 cm x 19,5 cm
1932Češúca sa

Češúca sa

Kresba
Tuš, kolorované farebnými ceruzami,papier
32 cm x 24 cm


Sediaca žena

Sediaca žena

Kresba
Ceruza, papier
15 cm x 11 cmPolakt

Polakt

Grafika
Škrabaný asfalt, papier
34,5 cm x 26 cm
1936


Kresba II z náčrtníka

Kresba II z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
19,5 cm x 17 cm


Snívajúca, obojstranná kresba II z náčrtníka

Snívajúca, obojstranná kresba II z náčrtníka

Kresba
Ceruza, papier
16 cm x 11 cm
1936