vyhľadaj
Belohradský Štefan

Belohradský Štefan


Sochár - konštruktér


Narodil sa v roku 1930 v Preseľanoch (okres Topoľčany).


V rokoch 1948-1952 študoval na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. Následne v rokoch 1954-1959 študoval na VŠVU na oddelení monumentálneho sochárstva.
Štefan Belohradský je jedným zo zakladajúcich členov Klubu konkrétistov na Slovensku (V Čechách Klub konkrétistů vznikol v roku 1967), ktorý bol založený a programovo skoncipovaný v roku 1968 na podnet českého literárneho teoretika Arséna Pohribného.
A. Pohribný vyzval slovenských umelcov, ktorým boli tendencie konštruktivizmu blízke k spolupráci, ktorá nakoniec vyústila do niekoľkých spoločne zorganizovaných výstav doma i v zahraničí, z ktorých posledná bola v roku 1971 vo Frankfurte nad Mohanom. Uskutočniť ďalšie výstavy tohto "spoločensky nežiadúceho umenia" bolo politicky znemožnené.
Štefan Belohradský tvoril v súkromí svojho ateliéru a jeho tvorba sa na niekoľko desaťročí stala "nevyhľadávanou" – pretože postrádala takmer všetko na čom boli postavené základy slovenskej výtvarnej tvorby – koncepciu socialistického realizmu, tradíciu a krčovitú upriamenosť na folklórne dedičstvo národa, obsah, spôsob umeleckého prejavu, cudzorodý materiál (hliník, dural, antikoro) . To všetko bolo v dielach konštruktivistov a tak aj u Š. Belohradského akési iné – neslovenské – dovozové - kozmopolitné – neprijateľné.
V umeleckej tvorbe Štefana Belohradského sa snúbili prvky dokonalej architektúry a umeleckých predstáv skĺbených do čistej a konkrétnej podoby sochárskeho diela – bez zbytočnej štylizácie a napodobenia. V jeho architektonickej koncepcii je primárny otvorený priestor a socha - socha čistých geometrických tvarov - fundované dielo s konkrétnym estetickým efektom.
Za uplynulé roky realizoval niekoľko priestorových objektov:
V roku 1966 to bola rozmerná hliníková plastika "Vreteno" v areáli závodu Chemlon v Humennom. O 2 roky nieskôr v roku 1969 pre interiér Československého pavilónu na svetovej výstave EXPO ´70 v Osake vyhotovil závesnú kovovú plastiku "Slnko nádeje". V nasledujúcich rokoch to boli ďalšie rozsiahle objekty ako duralová rozmerná plastika "Slnko" v mestskej časti Bratislava-Ostredky, kynetický kovový objekt pre átrium VŠP v Nitre a ďalšie. Žiaľ mnohé z nich boli odstránené.
Napriek politickej nepriazni Š. Belohradský vystavoval svoje diela na početných výstavách Klubu konkrétistov v Žiline, Prahe, Štutgarte, Paríži, Osake a pod.
Neobjednaný pomník

Neobjednaný pomník

Plastika
Dural
1989-1992

Cena na vyžiadanie
Bubliny

Bubliny

Plastika
Antikoro
1967

Cena na vyžiadanie
Jadro

Jadro

Plastika
Dural, mosadz

Cena na vyžiadanie
Vreteno II

Vreteno II

Plastika
Dural
1969

Cena na vyžiadanie
Vreteno

Vreteno

Plastika
Dural
1966

Cena na vyžiadanie
Model pre priestorový objekt z betónu

Model pre priestorový objekt z betónu

Plastika
1969

Cena na vyžiadanie
Šesť dní

Šesť dní

Plastika
Dural
výška 73 cm
1969

Nepredajné
Torzo

Torzo

Plastika
Mramor

Nepredajné
Narušený pokoj II

Narušený pokoj II

Plastika
Mramor
1967

Nepredajné
Prievan

Prievan

Plastika
Mramor
1965

Nepredajné