vyhľadaj
Jankovič Jozef

Jankovič JozefMaliar, grafik a sochár

Narodil sa v roku 1937 v Bratislave.

V rokoch 1952-1956 študoval odbor rezbárstva na SŠUP v Bratislave a následne v rokoch 1956-1962 študoval na VŠVU v Bratislave figurálne sochárstvo u profesora J. Kostku.
Jeho tvorba sa od počiatkov orientovala na štrukturálnu abstrakciu. Celý tvorivý proces sa v jeho umeleckom smerovaní odvíja od podstaty ľudskej figúry , jej demonštrácie, variácie a deformácie.
Svojim dielom analyzuje jednotlivca - jeho postoje a postavenie v spoločnosti ako aj jeho stratu identity. Jeho tvorba prešla viacerými matemorfózami od obrazových štruktúr cez prepojenia obrazu a objektu k solitérnym objektom či plastikám rôznych foriem a materiálov (epoxid, kov, drevo, sadra, polyester).
V jeho pomníkových realizáciách - súsošie pre pamätník SNP v Banskej Bystrici a v Kováčovej sú premietnuté dramatické udalosti ľudských osudov.
Vystavoval na samostatných a aj na koletkívnych výstavách v Bratislave, Viedni, Brne, Prahe, Nových Zámkoch a pod.

Rozmýšľanie

Rozmýšľanie

Epoxid
80 cm x 73 cm
1992


Zúfalosť

Zúfalosť

Povoskovaný reliéf, olej, plátno
79 cm x 48 cm
1981

5 950 Eur
Kompozícia na modrom pozadí

Kompozícia na modrom pozadí

Povoskovaný papierový reliéf
66 cm x 54,5 cm
2001