vyhľadaj
Guderna Ladislav

Guderna LadislavMaliar a grafik

Narodil sa v roku 1921 v Nitre.
Zomrel v roku 1999 vo Vencouvri v Kanade.

V roku 1938 študoval na OKAM SVŠT v Bratislave u profesora J. Mudrocha.
V roku 1968 emigroval do Kanady kde sa v roku 1979 stal členom surrealistickej skupiny Melmoth a vydával revue Scarabeus.
Gudernov umelecký rukopis ako člena klubu nadrealistov rozvíja nové umelecké postupy a opiera sa o imaginatívny a nereálny svet, silu snových predstáv, nadprirodzenosti ako aj neprirodzenosti.
Hoci jeho generačným rovesníkom bol Vincent Hložník jeho tvorba má odlišnú platformu.
U Gudernu je to syntetický kubizmus, ktorý predurčuje a smeruje v jeho tvorbe k čistejšej a geometrizujúcej kresbe ovplyvnenej Picassovým kubizmom bez deformácie prirodzeného tvaru. Aj ženské akty vykresľuje geometrizujúcou línou a ferebným kontrastom.
Vystavoval na samostatných a aj kolektívnych výstavách v Bratislave, Žiline, Prahe, Toronte, New Yorku, Paríži, Chicagu a pod.Portrét dievčaťa

Portrét dievčaťa

Maľba
Olej na dreve
34 cm x 29 cm
1947