vyhľadaj
Gwerk Edmund

Gwerk Edmund


Maliar a grafik

Narodil sa v roku 1895 v Banskej Štiavnici.
Zomrel v roku 1956 v Bratislave.

Študoval na akadémii v Bratislave, od roku 1920 na AVU v Prahe a v rokoch 1938 - 1942 na FF UK v Bratislave.
Ovplyvňovalo ho dielo Martina Benku, ale jeho umelecký výraz nesmeroval k hľadaniu a k následnému aplikovaniu národného prvku.
Témou mu boli prírodné scenérie okolia štiavnických vrchov a lúk premietnuté nemeckým magickým realizmom.
Neskôr sa pohráva aj s figurálnými motími. Jeho figúra je súčasťou dramatizácie obrazu (Veterno 1928, Za drevom 1930), smerovania cesty , ktorá vedie aj mimo obraz.
Po roku 1945 sa umelecky odmlčal a svoju pozornosť venoval záchrane a obnove kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici.
Jeho diela sú majetkom galérii ako sú SNG v Bratislave, OG v Banskej Bystrici, OG M. A. Bazovského v Trenčíne a pod.
Vystavoval na samostatných aj kolektívnych výstavách v Košiciach, Banskej Bystrici, Martine, Nitre , Bratislave, Prahe, Oslo, Kodani a pod.