vyhľadaj
Filko Stano

Filko Stano


Maliar a grafik

Narodil sa v roku 1937 vo Veľkej Hradnej.

V roku 1959 ukončil štúdium na SŠPU v Bratislave a v rokoch 1960-1965 študoval na VŠVU v Bratislave.
"Technické" parametre a predpoklady jeho tvorby smerujú k využitiu pop-artovovej ikonografie, ktorá bola pre 60´roky svojimi schémami, geometriou alebo topografiou univerzálnou sémantickou základňou moderného výtvarného umenia na Slovensku.
Výtvarnú plochu rozpracúvava vrstvením vzájomne sa doplňujúcich motívov - písma, máp, fotografii, litografii a serigrafii neraz doplnených o siluetu dominantnej ľudskej figúry - predovšetkým farebnou hmotou. Jeho komorné diela sa neskôr rozrastali do rozsiahlých exteriérových inštalácii a environmentov.
Od roku 1965 spolu s Alexom Mlynárčikom a Zitou Kostrovou sformovali Manifest "HAPPSOC" - manifest ironizujúci idealistickú socialistickú zospolčenosť a jej klamlivú propagandu.
Vystavoval samostatne a aj na kolektívnych výstavách v Bratislave, v Prahe, v Piešťanoch, v Oldenburgu a pod.