vyhľadaj
Žilinčanová Viera

Žilinčanová Viera


Maliarka a grafička

Narodila sa v roku 1932 v Nových Zámkoch.

V rokoch 1950-1955 študovala na VŠVU v Bratislave (prof. L. Čemický, prof. P. Matejka, prof. J. Mudroch).
V roku 1956 študovala v letnej maliarskej škole prof. O. Kokoschku v Salzburgu.
Jej tvorba smerovala od konvenčného štylizovaného realizmu k metafizyčnu, k fantazijnému a imaginatívnemu umeleckému vyjadreniu, kde umiestňuje prototyp osamelých ženských figúr a postáv do prostredia snových a magických záhrad, tajomných architektúr, ktoré vyvolávajú stiesňujúci a nostalgický pocit odcudzenia.
Jej maliarsky rukopis využíva protikladné pôsobenie kombinácie hladkej maľby a zvrásnených textilových štruktúr.
V roku 1978 na IV. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach získala cenu Grand Prix za svoju umeleckú tvorbu.
Vystavovala samostatne a aj na kolektívnych výstavách v Bratislave, Trenčíne, v Prahe, v Tokiu, Berlíne a pod.