vyhľadaj
Nevan Eugen

Nevan Eugen


Maliar a grafik.

Vlastným menom Eugen Neufeld.

Narodil sa v roku 1914 v Mohácsi (Maďarsko).
Zomrel dobrovoľnou smrťou v roku 1967 v Bratislave.

V rokoch 1934-1936 navštevoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a súčasne Ukrajinskú akadémiu a v rokoch 1936-1939 bol žiakom na Akadémii výtvarných umení v Prahe.
Do roku 1950 žil v Prahe a pôsobil ako asistent na AVU.
Od roku 1943 bol členom pražského krúžku umelcov - MÁNES, ktorý mu v roku 1944 usporiadal prvú samostanú výstavu.
Jeho spletitý a tragický osud a život plný neistoty (židovský pôvod, hrozby deportácie) zrejme predurčil jeho smerovanie umeleckého prejavu, ktorého predpokladom boli mäkké tvary pevného a definitívneho ťahu kresby efektne splývajúce s dekoratívnosťou farby a presným kompozičným rozmiestnením obsahu diela.
Nevan dôverne poznal svet divadla a jeho zákulisia, čím sa mu táto tematika stala blízkou a patrične ju rozvinul aj vo svojej tvorbe intimnými portrétmi baletiek a tanečníc vo chvíľach osobnej hygieny alebo odpočinku.
Čítajúca

Čítajúca

Kresba
Ceruza, papier
26 cm x 33 cm

2 350 Eur
Žena v šatke II

Žena v šatke II

Kresba
Ceruza, papier
28,5 cm x 19 cm
1952

225 €
Baletka

Baletka

Kresba
Ceruza, papier
30 cm x 21,2 cm
1945

295 €
Akt ženy

Akt ženy

Kresba
Ceruza, papier
18,6 cm x 22,7 cm
1941


Akt ženy - PF

Akt ženy - PF

Kresba
Ceruza, papier
13,8 cm x 8,7 cm
1945

110 Eur
Žena v šatke I

Žena v šatke I

Kresba
Ceruza, papier
30,5 cm x 21,5 cm


Ženička

Ženička

Grafika
Litografia
1/10
24 cm x 17 cm
1948