vyhľadaj
Akt II

Akt II

Grafika
Barčík Andrej
Serigrafia 52/200
31 cm x 29 cm
1985

130 €

Toto dielo je zaradené do Albumu 12-tich autorizovaných serigrafií aktov maliara Andreja Barčíka.

Vyšlo v 200 očíslovaných exemplároch v roku 1995. Tento album má číslo 52/200.