vyhľadaj
Šimerová-Martinčeková  Ester

Šimerová-Martinčeková EsterMaliarka, grafička, návrhárka

Narodila sa v roku 1909 v Bratislave.
Zomrela v roku 2005 v Liptovskom Mikuláši.

Študovala na Académii Julien v Paríži (1927-1929), na Académii Moderne v Paríži (1930) a nakoniec ako súkromná žiačka u Alexandry Exterovej (1930-1932).
Počas štúdii v Paríži sa stotožnila a blízkym sa jej stal kubizmus a to predovšetkým kompozične. V tomto období pracuje predovšetkým na zátišiach a kompozíciách, ktoré tématicky a výtvarnou koncepciou zodpovedajú štúdijnému prostrediu.
Po návrate z Paríža do Bratislavy sa snažila začleniť do umeleckého života, a preto sa pokúšala aj o témy z typicky slovenského prostredia - zobrazenia mesta, prírody, ľudí. Tieto témy sú však spracované štýlom výsostne jej vlastným - kompozične a esteticky dokonale. A aj tématiku vskutku ľudovú ,pri ktorej sa mnohí výtvarníci obmedzovali a orientovali monotematicky len na zobrazenie dedinského človeka a jeho prostredia ako typického slovenského fenoménu Šimerová dokázala spracovať civilisticky, moderne opierajúc sa o získané skúsenosti zo štúdii a zúžitkujúc dekoratívnu schopnosť a hodnotu farby a zároveň nepotierajúc prvky slovenskej ľudosvosti a foklóru.
Dielo Ester M. Šimerovej je nepochybne syntézou jej nadpriemerného talentu a kvalitného vzdelania , ktoré v priebehu svojej tvorby rozvíjala aby jej výtvarné dielo nadobudlo kompozičnú a maliarskú istotu, čo sa stalo nakoniec príznačným pre celé jej výtvarné dielo.
Nepodliehala formalizmu, hoci z jej diela sála takmer ortodoxná tvarová disciplína a rácio, ktoré sú však skôr znakom jej profesionálneho rastu.
Mala veľmi blízky vzťah k dekoratívnemu a úžitkovému umeniu a vytvorila aj niekoľko vytráži, a návrhov divadelných kostýmov pre Novú scénu.
Vystavovala na samostatných aj kolektívnych výstavách v Plzni, Prahe, Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Paríži, New Yorku a pod.

Chodci

Chodci

Kresba
Farebné ceruzky, papier
29 cm x 21 cm