vyhľadaj
Gažovič Vladimír

Gažovič Vladimír


Maliar, grafik a ilustrátor.

Narodil sa v roku 1939 v Bratislave.

Študoval na VŠVU v Bratislave a neskôr získal štipendium Herderovej ceny na AVU vo Viedni. Už počas štúdii inklinoval k tendenciám fantastického realizmu. Pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave.
V druhej polovici 60-tych rokov bola slovenská výtvarná scéna otvorená medzinárodnej koncepcii tvorby a v tomto období sa na Slovensku konalo viacerých medzinárodných výstav. A práve v tomto období sa profiloval Gažovičov výtvarný prejav založený na dokonalej znalosti techniky a výtvarnej koncepcie, v ktorej zúžitkováva výtvarné tendencie fantastičnosti, hoci v jeho tvorbe najdeme skôr príklon k svetským témam s koncepčne prepracovanou plochou , tvarmi a farbou uprednostňujúc ich objem a štruktúru pred drobnokresbou.
Vytvoril niekoľko obrazových cyklov - ferebných litografii s rôznou tematikov ako napríklad pocty významným umelcom Pocta Goyovi (1967), Františkovi Tichému (1980), Z listov Mikuláša Galandu (1978) a pod. V 80-tycho rokoch to bol celý cyklus litografii -Americký pás cudnosti, ktorý reprezentuje pomerne rozsiahle obdobie jeho tvorby.
Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach v Amsterdame, Chicagu, Hamburgu, New York City, Bratislave a pod. Vystavoval v Prahe, Viedni, Chicagu, Istanbule, Budapešti, Bratislave a pod.

Eros Haus III

Eros Haus III

Grafika
Farebná litografia
42/45
63,3 cm x 44,8 cm
1991


Pozor! Civilizácia! II

Pozor! Civilizácia! II

Grafika
Farebná litografia
13/20
99 cm x 69 cm
1994