vyhľadaj
Pavle Ivan

Pavle Ivan


Maliar a grafik.

Narodil sa v roku 1955 v Galante.

Od roku 1981 študoval na VŠVU v Bratislave na katedre monumentáľnej maľby.
Jeho výtvarný rukopis, ktorý je výrazný sa opiera o hutnosť a výpovednú schopnosť farby a ďalších materiálových štruktúr. Tematicky sa v jeho výtvarnom poli objavuje a prelína realita s autorovou vidinou, ktorá je podporovaná farbou ako nadstavbou.
Jeho výstavná aktivita je veľmi úšpešná. Vystavuje ako na domácej pôde tak aj v zahraničí v USA, Holandsku, Nemecku, Francúzsku.
Pohoda

Pohoda

Kresba
Pastel, papier
61 cm x 44 cm
1987