vyhľadaj
Fulla Ľudovít

Fulla ĽudovítMaliar, grafik, ilustrátor s scénograf.

Narodil sa v roku 1902 v Ružomberku.
Zomrel v roku 1980 v Bratislave.

V rokoch 1918-1921 študoval na Vyššej obchodnej škole v Dolnom Kubíne a v rokoch 1922-1927 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Práve počas týchto štúdii nadviazal priateľstvo s Mikulášom Galandom, s ktorým
učil na Škole umeleckých remesiel v Bratislave a v rokoch 1929-1931 zdieľali aj spoločný ateliér a vydávali Súkromné listy.
Ľudovít Fulla pripravoval scénické návrhy pre SND, ilustroval básnické zbierky a knihy pre deti – Slovenské rozprávky (1952) a navrhoval detské drevené hračky. V rokoch 1949-1952 vyučoval na VŠVU v Bratislave na oddelení dekoratívneho a monumentálneho maliarstva.
Svojím výtvarným prejavom sa obrátil smerom k národnému romantizmu, ktorý ale nesledoval ideologicky, ale princípom motívu, farby a dekoratívnosťou stvárnenia.
Námetovo si prisvojil obrazy z jánošíkovskej a náboženskej tématiky slovenského folklóru obohatené o dekoratívny princípy ľudovej výšivky, secesie a zároveň silný vplyv kubizmu. Z hľadiska výtvarnej techniky sa zriekol trojrozmernosti priestoru a plastiky, ale motív sleduje prísnu kompozíciu. Jeho výtvarná interpretácia sa tak javí ako priamočiara a predovšetkým osobitá a svojbitná.
Niekoré výtvarné diela Ľ. Fullu boli vytkané do gobelínov a tapisérii– Madona s anjelmi (1946), Pieseň a práca.
Ľudovít Fulla za svoje výtvarné dielo získal niekoľko ocenení – Slovenskú národnú cenu Za najlepší obraz Rysavá jalovica (1948), Zlatú medailu za tapisériu Pieseň a práca na Expo ´58 v Bruseli a pod.
Vystavoval na samostatných a kolektívnych výstavách v Bratislave, Prahe, Bruseli, Montreáli (mozaika Tradícia na Expo ´67 – zakúpená do Rockefellerovej zbierky), Viedni, Štokholme a pod.

Dievča so sviečkou

Dievča so sviečkou

Grafika
Litografia 4/30
16 cm x 11 cm

1 850 €
Dievča s kvetom

Dievča s kvetom

Grafika
Litografia 8/30
13 cm x 9,5 cm

1 850 €
Pozdrav

Pozdrav

Grafika
Farebná litografia
11 cm x 15,5 cm
1962

960 €