vyhľadaj
Hložník Vincent

Hložník Vincent


Maliar a grafik

Narodil sa v roku 1919 vo Svederníku.
Zomrel v roku 1998 v Bratislave.

Študoval na VŠUP v Prahe.
Bol profesorom na VŠVU v Bratislave na na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie a v rokoch 1960 - 1964 bol rektorom V� VU v Bratislave.
V jeho tvorbe nájdeme odkaz na historické podnety v harmonickom súlade s fantazijným a transcendentálnym vnímaním skutočnosti.
Jeho apokalyptické vízie nie sú založené a štruktúrované na kontrétnom monštrózne-definovanom tvare ľudskej podoby, ale vyrastajú z reálneho a všadeprítomného ľudského strachu, pocitu hrôzy a ohrozenia opierajúcich sa o historickú skúsenosť ľudstva.
Farebne je jeho dielo miestami definované kontrapunkmi studených farieb , ktoré ale nemajú deštrukčný dosah na kompaktnú kompozíciu a naviac nepochybne v pozorovateľovi vyvolávajú náležitú resp. cielenú expresiu a dramatičnosť.
Dielo Vincenta Hložníka bolo podnetné pre vznik Hložníkovej grafickej školy.
Vystavoval na samostatných aj kolektívnych výstavách v Mexiku, Varšave, Berlíne, Prahe, Bratislave a pod.

Klaun

Klaun

Maľba
Olej, lepenka
30 cm x 22 cm
1947