vyhľadaj
Laluha Milan

Laluha Milan


Maliar a grafik

Narodil sa 11. novembra v roku 1930 v Tekovských Lužanoch.

Študoval na Učiteľskom gymnáziu v Lúčenci. Počas gymnaziálnych štúdii do jeho mladého tvorivého snaženia významne prenikol imaginárny svet bábkového divadla , pre ktoré maľoval kulisy. Po skončení gymnázia študoval na VŠVU v Bratislave.
Milan Laluha sa hlási k príslušníkom generačnej vrstvy Galandovcov ,čo zákonite v jeho tvorbe predznamenalo pevnú geometrickú konštrukciu a stavebnú logiku tvarov , premyslené vybudovanie celej architektúry znakov a vzorcov a nepopierateľné vzťahy s tradíciou, kde rezonujú také témy ako zem - krajina, príroda - konkrétne stromy a dedinský človek. Ako protipól tohto záujmu, ale rovnako veľmi frekventované stoja ženské akty, autoportréty umelca a obľúbené zátišia s fľašami.
Hoc tematicky by sa mohli zdať tieto motivické okruhy rozdielne, svojou výtvarnou koncepciou sú predsa len nepopierateľne podobné, ak nie identické. Predovšetkým mohutnosťou a objemnosťou statického tvaru, ako aj farebnou kompaktnosťou a príbuznosťou.
Diela Milana Laluhu sa nachádzajú v zbierkovom fonde SNG v Bratislave, galérii A. M. Bazovského v Trenčíne, ŠG v Banskej Bystrici, Východoslovenskej galérii v Košiciach a inde.
Vystavoval na samostatných a kolektívnych výstavách v Bratislave, Prahe, Paríži, Budapešti, Osake, Kolíne a inde.
Fajčiar

Fajčiar

Maľba
Olej na plátne
15 cm x 15 cm

2 290 Eur
Ženička III

Ženička III

Kresba
Pastel, papier
28,5 cm x 41 cm
60-te roky

2 950 Eur
Gazda s bičom

Gazda s bičom

Kresba
Ceruza, papier
44 cm x 34 cm
1968


Gazdovský dvor

Gazdovský dvor

Kresba
Ceruza, papier
60,5 cm x 47 cm
1958

3 250 Eur
Žena v šatke

Žena v šatke

Kresba
Ceruzka, papier
58 cm x 41 cm
1968

2 900 Eur
Stromy I

Stromy I

Kresba
Ceruza, papier
63 cm x 44,5 cm
1962

2 400 Eur
Starý strom

Starý strom

Kresba
Ceruza, papier
31,5 cm x 43 cm
1963

2 000 Eur
Gazda s hrabľami

Gazda s hrabľami

Kresba
Ceruza, papier
72 cm x 46 cm


Akt ženy zo zadu

Akt ženy zo zadu

Kresba
Ceruza, papier
31 cm x 21 cm

1 650 Eur
Akt sediacej ženy

Akt sediacej ženy

Kresba
Ceruza, papier
30 cm x 21 cm

1 650 Eur
Strom

Strom

Kresba
Ceruza, papier
15,5 cm x 10,5 cm
1962

1290 Eur
Zátišie

Zátišie

Kresba
Ceruza, papier
48,5 cm x 33,5 cm
1982


Fľaška

Fľaška

Kresba
Ceruza, papier
24 cm x 21,5 cm

990 Eur
Zátišie s fľašami I

Zátišie s fľašami I

Kresba
Ceruza, papier
21 cm x 25 cm
1998

750 Eur
Autoportrét II

Autoportrét II

Grafika
Litografia
3/20
40 cm 29,5 cm

450 Eur
Ženička IV

Ženička IV

Kresba
Ceruza, papier
20,3 cm x 28 cm
1999


Zátišie s fľašami II

Zátišie s fľašami II

Kresba
Ceruza, papier
14 cm x 26 cm
1986


Strechy

Strechy

Kresba
Ceruza, papier
25,6 cm x 17 cm


Gazda II

Gazda II

Kresba
Ceruza, papier
14,5 cm x 20,5 cm
1999


Gazda III

Gazda III

Kresba
Ceruza, papier
16,3 cm x 23 cm
1999


Ženička I

Ženička I

Kresba
Pastel, ceruza, papier
14 cm x 17 cm


Ženičky

Ženičky

Kresba
Pastel, ceruza, papier
14,5 cm x 27,5 cm
1999


Stromy II

Stromy II

Kresba
Ceruza, papier
60,5 cm x 42 cm
1973


Ženička II

Ženička II

Kresba
Pastel, papier
29 cm x 22,5 cm


Kvety a motýle

Kvety a motýle

Grafika
Tlač, papier
3/50
40 cm x 32 cm
1967


Ženičky II

Ženičky II

Kresba
Pastel, papier
26 cm x 41 cm
1999


Gazda IV

Gazda IV

Kresba
Ceruza, papier
28,7 cm x 42,4 cm
1999


Z poľa

Z poľa

Maľba
Olej na plátne
50,3 cm x 60,5 cm


Kosec

Kosec

Kresba
Pastel, papier
23,8 cm x 34,9 cm


Gazda

Gazda

Kresba
Pastel, papier
19 cm x 33 cm
1999