vyhľadaj
Akt IX

Akt IX

Grafika
Barčík Andrej
Serigrafia 52/200
31 cm x 29,5 cm
1950

130 €
Toto dielo je zaradené do Albumu 12-tich autorizovaných serigrafií aktov maliara Andreja Barčíka.

Vyšlo v 200 očíslovaných exemplároch v roku 1995. Tento album má číslo 52/200.