vyhľadaj
Akt V
Akt V
Akt V

Akt V

Grafika
Barčík Andrej
Serigrafia 52/200
24,5 cm x 34 cm
1990

130 €
Toto dielo je zaradené do Albumu 12-tich autorizovaných serigrafií aktov maliara Andreja Barčíka.

Vyšlo v 200 očíslovaných exemplároch v roku 1995. Tento album má číslo 52/200.