vyhľadaj
Stretnutie

Stretnutie

Maľba

Olej, lepenka
36 cm x 29,5 cm
Značené vľavo dole M.A.B.

Cana na vyžiadanie
Dielo bol viackrát vystavované a publikované.
Naposledy pri príležitosti výstavy k 100. výročiu narodenia umelca
- SNG Bratisalva
-GMAB Trenčín
-publikované - č. kat. 124