vyhľadaj
Akt III

Akt III

Grafika
Barčík Andrej
Serigrafia 52/200
25 cm x 31 cm
1981

130 €
Toto dielo je zaradené do Albumu 12-tich autorizovaných serigrafií aktov maliara Andreja Barčíka.

Vyšlo v 200 očíslovaných exemplároch v roku 1995. Tento album má číslo 52/200.