vyhľadaj
Cyklus Komedie - Komedie IV - Vejce

Cyklus Komedie - Komedie IV - Vejce

Grafika
Anderle Jiří
Suchá ihla, mezzotinta
49 cm x 64 cm
1968

3 330 Eur

Publikované v monografii Jiří Anderle, kresby.grafiky.obrazy.objekty 1954/1995, Vydavateľstvo Slovart, Praha, 1995, str. 100-101