vyhľadaj
Shona

ShonaKmene Shona žijú na veľkej africkej planine - v jej južnej časti na úzmení Zimbabwe a Mozambiqu.

Žijú rozptýlení v jednoduchých osídlach ktoré spravuje rada starších a ich rodiny.
Venujú sa predovšetkým poľnohospodárstvu - pestovaniu pšenice, kukurice a ryže ako aj chovu dobytka.

Kmeň Shona je známy predovšetkým svojráznym umeleckým prejavom. Produkujú podpierky pod hlavu nazývané Mutsago , ktoré sú vyrábané za účelom podopierania hlavy pri spánku a zachovania tak často veľmi zložitých účesov. Tieto podpierky majú však aj duchovnú hodnotu pre užívateľa a v minulosti sa neraz stali aj predmetmi sváru. Často sú pochovnávané spolu s ich majiteľmi.Smútok

Smútok

Plastika
Čierny serpentín
Výška 17 cm

Cena na vyžiadanie
Rodina

Rodina

Plastika
Čierny serpentín
Výška 24 cm

Cena na vyžiadanie