vyhľadaj
Gurunsi

GurunsiGurunsi nie je ani tak pomenovanie kmeňa ako skôr spoločenstva, ktorým sa spoločne nazývajú kmene Léla, Nunuma alebo Nuna, Winiama, Sisala, Nankana a Kaséna. Tieto kmene obývajú rozsiahlu oblasť Burkina Faso - medzi Čiernou a Červenou Voltou (kmene Kaséna a Sisala žijú v susedstve s Ghanou) a spoločne používajú reč Gur.
Mnoho členov týchto kmeňov považuje pomenovanie Gurunsi za hanlivé a preto preferujú meno svojho etnika.
Ľud Gurunsi žije v dedinských komunitách a zaoberajú sa farmárčením.
Gurunsi veria v najvyššiu bytosť Yi, ktorá má spravidla postavenú svätyňu v centre dediny a je vtelená do masky s názvom Su, ktorá je najstaršou posvätnou maskou komunity. Maska chráni komunitu pred nepriateľmi ako aj zdravie a plodnosť žien.
Majoritnými výrobcami masiek sú komunity Léla, Nunuma a Winiama.
Typologicky sú masky veľmi rôznorodé. Vyrezávané sú z dreva a reprezentujú ducha buše. Veľmi frekventované sú zoomorfné masky - antilopa, byvol, divé prasa ,hyena, had.
Rovnako časté sú aj rozmerné kompozitné (plank) masky, ktoré sú bohato farebne dekorované - malými čiernymi, červenými alebo bielymi trojuholníkmi. Oči masiek sú okrúhle farebne podobné ako trojuholníky. Na veľkých kompozitných maskách sú zobrazené geometrické vzory a nesú sériu nadol smerujúcich hákov. Celkový pohľad ukončuje týčiaca sa figúra.
Niektoré komunity ako napríklad Winiama nefarbia svoje sochy a masky, ale pokrývajú ich len vrstvami sadzí z ohniska. Práve tieto masky symbolizujú zlomyseľných a nepredvídateľných duchov buše, ktorí sú v ľudskej podobe špinaví a neupravení, preto si ani ich masky nezaslúžia dekorovanie a celkovú každoročnú starostlivosť.
U Gurunsi je figurálne umenie oveľa viac privátne a tajomné než príprava masiek. Sochy sú uchovávané v súkromí domovov alebo vo svätyniach.
Zoomorfná  maska na tvár I

Zoomorfná maska na tvár I

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 54 cm
Šírka 39 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná  maska na tvár II

Zoomorfná maska na tvár II

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 60 cm
Šírka 45 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná  maska na tvár III

Zoomorfná maska na tvár III

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 90 cm

Cena na vyžiadanie

Zoomorfná helmová maska I

Zoomorfná helmová maska I

Maska
Drevo, dekorované
Dlžka 39 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska II

Zoomorfná helmová maska II

Maska
Drevo, dekorované
Dlžka 42 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska III

Zoomorfná helmová maska III

Maska
Drevo, dekorované
Dlžka 60 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska IV

Zoomorfná helmová maska IV

Maska
Drevo, dekorovaná
Dlžka 140 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska V

Zoomorfná helmová maska V

Maska
Drevo, dekorovaná
Dlžka 160 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska VI

Zoomorfná helmová maska VI

Maska
Drevo, dekorovaná
Dlžka 93 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska VII

Zoomorfná helmová maska VII

Maska
Drevo, dekorovaná
Dlžka 160 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska VIII

Zoomorfná helmová maska VIII

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 132 cm

Cena na vyžiadanie
Zoomorfná helmová maska IX

Zoomorfná helmová maska IX

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 62 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná vertikálna maska I

Kompozitná vertikálna maska I

Maska
Drevo, dekorované
Výška 124 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná vertikálna maska II

Kompozitná vertikálna maska II

Maska
Drevo, dekorované
Výška 128 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná vertikálna maska III

Kompozitná vertikálna maska III

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 108 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná  vertikálna maska IV

Kompozitná vertikálna maska IV

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 120 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná  maska na tvár I

Kompozitná maska na tvár I

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 110 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná maska na tvár II

Kompozitná maska na tvár II

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 83 cm
Šírka 59 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná maska na tvár III

Kompozitná maska na tvár III

Maska
Drevo, dekorovaná
Výška 80 cm

Cena na vyžiadanie
Kompozitná helmová maska

Kompozitná helmová maska

Maska
Drevo, dekorovaná
Dlžka 69 cm

Cena na vyžiadanie
Africké dievča

Africké dievča

Plastika
Drevo, dekorované
Výška 52 cm

Cena na vyžiadanie