vyhľadaj
Jakoby Július

Jakoby Július


Maliar-figuralista a mozaikár.

Narodil sa v roku 1903 v Košiciach.
Zomrel v roku 1985 v Košiciach.

Študoval na gymnáziu v Košiciach, od roku 1923 na súkromnej škole grafika maďarského pôvodu Eugena Króna a od roku 1926 študoval v Budapešti na VŠVU avšak diplom pre zlú ekonomickú situáciu nezískal. Vrátil sa do Košíc a zvolil si dráhu osamelého umelca.
Jakobyho nemožno stotožniť ani s jedným zo smerových prúdov doby, jeho vzťahy k nim sú čisto mimovoľné. Rozpätie joho umeleckého štýlu je rozsiahle - jeho diela sa odlišujú vzájomne čo do spôsobu, farby, štýlu, formy a poňatia.
Výtvarná koncepcia jeho umeleckých začiatkov sa prelína a je závislá od jeho štúdijného prostredia. Prvopočiatky sú v znamení impresionizmu. V období budapeštianských štúdii je v jeho tvorbe znateľný vplyv realizmu. Jeho návrat do Košíc a následná tvorba je na určitý čas poznačená pochmúrnosťou , ktorá ale nie je pravým prejavom jeho individuality. Skôr ide o baladický tón Munchovského typu. Navodzuje sociálnu tématiku , ale nerieši ju.
V 30-tych rokoch nastoľuje i nové pravidlá svojej tvorby, ktoré prinášajú akúsi uvolnenosť a ležérnu nedbalosť v jeho tvorbe, ako sám Jakoby priznáva pod vplyvom Marca Chagalla.
V 30-tych až 40-tych rokoch sa otvára aj nová senzuálna farebnosť- radostná a kladná a vedno s ňou prichádza aj nová téma - človek odpočívajúci, človek mimo pracovného procesu.
V tomto období sa jeho umelecky výraz dotvára do dnešnej charakteristickej podoby, pre ktorú je typická uvolnená zmyslovosť, miestami jednovrstvová maľba alla prima, striedanie suchých a vláčnych plôch , farebných škvrn a nerovných línii vyvolávajúcich pocit neupravenosti na jednej strane, ale dynamického pohybu na strane druhej.
Aj v neskoršom období zostáva verný citovej atmosfére mesta a jeho drobných ľudí s vôňou človečiny pohybujúcich sa v typickom prostredí - izbyčkách bytov, prímestských krčmách, lavičkách parkov. Dejová línia zobrazeného momentu je akoby priestorovo a časovo ohraničená.
Jeho diela sa nachádzajú v stálych expozíciach galérii v Košiciach a v Banskej Bystrici.
Vystavoval na samostatných a kolektívnych výstavách v Košiciach, Prešove, Budapešti, Bratislave a pod.